Fogrenovering

Fogrenovering är vanligt förekommande och utförs året runt. Tekniskt och maskinellt utförs jobbet på samma sätt som en PCB-sanering, det vill säga den gamla fogen skärs bort med kniv eller slipmaskin, primning, omfogning, och vid behov betonglagning och målning.

Det finns fler typer av fogrenovering

  • Gammal sprucken fog som ersätts med ny
  • Ingjutna gummilister som torkat tas bort och ersätts med fogmassa.
  • Infällda plastlister s.k. måsvingelist tas bort och ersätts med fogmassa.

Referenser fogrenovering