PCB-sanering

Vi har utfört sanering av pcb-haltiga fogar sedan 1993, och var i och med det pionjärer i branschen. Pcb-sanering ställer mycket höga krav på både personal och maskinpark. Vi har en modern maskinpark med egna liftar och hängställningar och hela vår personal är utbildad via SFR.

Vi innehar transporttillstånd för pcb-avfall och kör allt avfall direkt till Sakab i Kumla. Vi har idag sanerat över 500 000 lpm pcb-fogar.

Referenser PCB-sanering